Regelement

Reglement van de camping

1 - De directie is doorlopend open van 7.00 tot 19.00 uur. Op het ogenblik van de aankomst moeten de kampeerders een geldig reisdocument voor de registratie afgeven. De Directie behoudt zich het recht voor ongewenste gasten niet toe te laten op de camping. Het tarief van de camping wordt berekend op basis van het aantal nachten die op de camping worden doorgebracht, waarbij het tarief per persoon en die van de standplaats (auto-caravan, camper, motorfiets-tent, auto-tent, maxicaravan) of van de woonunit bij elkaar worden geteld; het bedrag moet betaald worden bij het aankomst. Ingeval het aankomst plaats vindt na 12.00 uur, wordt er een nacht meer berekend. De woonunits moeten vrijgemaakt worden vóór 10.00 uur en de sleutels moeten op de receptie van de camping worden afgegeven. De directie behoudt het recht voor de toewijzing van de woonunits (van eenzelfde type) te wijzigen.

2 - We herinneren onze gasten eraand dat dagelijkse bezoekers niet zijn toegestaan.

3 - De voertuigen moeten geparkeerd worden op de plaatsen die door de Directie worden toegewezen. De rijsnelheid van de voertuigen mag de 10km/uur niet overschrijden en van 24.00 tot 7.00 is het verboden om met voertuigen over de camping te rijden. Auto’s, motoren enz mogen op de camping alleen gebruikt worden om de standplaats te bereiken of te verlaten.

4 – Honden: Deze zijn alleen toegestaan na toestemming van de directie. De eigenaren van de honden zijn verplicht de dieren altijd aan de lijn te houden en altijd het nodige bij zich te hebben het opvangen van ontlasting in welke vorm dan ook. Om van hygiënische redenen mag men de honden niet op het strand uitlaten en meenemen naar de sanitair gebouwen. Bovendien moeten de eigenaars ervoor zorgen dat de honden de camping niet bevuilen. In de woonunits zijn geen dieren toegelaten.

5 - De motorboten mogen de badplaatsen alleen met een uitgeschakelde motor benaderen.

6 - Booteigenaren in het bezit van een trailer moeten voor de periode 1 juli tot 31 augustus een trailerplaats reserveren.

7 - Van 23.00 tot 7.00 uur moeten de kampeerders de stilte in acht nemen: er mogen geen tenten opgebouwd of afgebouwd worden in deze periode en men moet alle lawaai vermijden. Radio- en tv-toestellen moeten uitgeschakeld zijn. Het is verboden groepjes of luidruchtige samenkomsten te vormen. In de periode van 23.00 uur tot 7. 00 uur is het ten strengste verboden om zich onnodig in de sanitair gebouwen te bevinden en is groepsvorming aldaar verboden. Op de dag mag het lawaai de door de Directie vastgestelde limieten niet overschrijden.

8 - Gasten hebben respect voor de andere gasten en de eigendommen van de camping. Zij dienen de sanitair gebouwen niet te bevuilen, na gebruikt van de douche en wc deze in nette staat achter te laten zoals men dit thuis ook gewend is. De chemische toiletten of andere WC voorzieningen moeten leeggemaakt worden in de speciaal daartoe bestemde ruimte in de sanitair gebouwen en mag nooit in de afvoer van de fonteinen worden geloosd . Afval en glas mogen alleen van 7.00 tot 23.00 uur in de speciaal daartoe bestemde containers geworpen worden. Wie voorwerpen die eigendom van de camping zijn beschadigt of wegneemt, moet deze vergoeden. De Directie kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal of beschadiging van voertuigen, tenten, boten en andere voorwerpen die eigendom zijn van de gasten.

9. Indien op welke wijze of door welke oorzaak dan ook, de verblijfs en accommodatie kosten niet worden voldaan, is de eigenaar van Camping Belvedere gerechtigd om de incasso van de openstaande rekening uit handen te geven waarbij alle bijkomende kosten voor rekening van de klant komen.

10 - WIE DEZE REGELS NIET IN ACHT NEEMT, ZAL VAN DE CAMPING VERWIJDERD WORDEN; De regels van het Burgerlijk Wetboek zijn overeenkomstig van toepassing

ATTENTIE:

- Als de reservering meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum wordt geannuleerd, dan zal 50% van de borg worden terugbetaald. De rest wordt ingehouden om kosten te dekken. Als de annulering binnen 60 dagen voor aankomstdatum plaatsvindt, dan zal de hele waarborg worden ingehouden.
- Let op dat alle wijzigingen op een eerder bevestigde reservering bij de receptie moet worden goedgekeurd en 30 euro administratiekosten in rekening zal worden gebracht.
-In geval van vertrek vóór de vervaldatum, moet de gehele gereserveerde periode worden betaald (prijs per accommodatie + prijs per persoon)
-De directie behoudt het recht om een andere bungalow toe te wijzen, mocht dat nodig zijn.

Copyright 2023 Tutti i diritti riservati